,

Lâm nghiệp

Chủ động phòng, chống cháy rừng đầu mùa nắng nóng

Bước vào đầu mùa nắng nóng, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung thực hiện các giải pháp bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, (PCCCR) như tập trung xử lý thực bì, chuẩn bị trang thiết bị, triển khai canh gác lửa rừng nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra.

Đầu năm 2023, tại xã Yên Nguyên, Tân An, Nhân Lý, Linh Phú (Chiêm Hóa) đã xảy ra cháy rừng với diện tích thiệt hại gần 7 ha. Theo ông Kim Ngọc Tuyên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chiêm Hóa, nguyên nhân các vụ cháy rừng là do bà con bất cẩn trong đốt thực bì chuẩn bị trồng rừng. Vì vậy, giải pháp quan trọng trong công tác PCCCR là tuyên truyền, giáo dục nhân dân thực hiện các quy định bảo vệ rừng gắn với phòng cháy chữa cháy rừng, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật gây cháy rừng. Đơn vị đã tổ chức trên 20 buổi tuyên truyền công tác bảo vệ và PCCCR với gần 3.000 lượt người tham gia, tổ chức ký cam kết cho hộ gia đình, chủ rừng và các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản. Bên cạnh đó, Hạt tăng cường cử cán bộ tuần tra, kiểm soát theo dõi thông tin, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, để kịp thời thông báo đến nhân dân, nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Các lực lượng chức năng phối hợp với người dân tham gia diễn
tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại xã Bình Yên (Sơn Dương).

Không chỉ ở Chiêm Hóa, công tác bảo vệ, PCCCR được các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh chú trọng.  Công ty TNHH Lâm nghiệp Sơn Dương hiện quản lý hơn 3.200 ha rừng, trong đó có hơn 450 ha rừng tự nhiên, hơn 2.800 ha rừng trồng. Ông Nguyễn Tiến Khanh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Lâm nghiệp Sơn Dương cho biết, ngoài lên kế hoạch tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân thực hiện nghiêm các biện pháp PCCCR, đơn vị đã chủ động trang bị các phương tiện PCCCR cho 10 tổ tại 10 đội sản xuất của công ty; xây dựng kịch bản, kế hoạch tuần tra, trực gác 24/24h, kiểm soát người dân ra vào rừng; thực hiện tốt công tác canh phòng theo dõi diễn biến trong rừng để có phương án ứng phó trong mọi tình huống.

Xã Tân Trào (Sơn Dương) có hơn 3.500 ha rừng. Là địa phương nằm trong khu vực cảnh báo cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm), UBND xã đã chuẩn bị mọi điều kiện, sẵn sàng “canh bà hỏa” ở mức cảnh giác cao nhất. Đồng chí Hà Hữu Tiệp, Bí thư Đảng ủy xã Tân Trào cho biết, địa phương đã chủ động phối hợp với kiểm lâm địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền tới nhân dân không được sử dụng lửa trong rừng những ngày trời nắng nóng, không đốt thực bì; lồng ghép vào các cuộc họp thôn để tuyên truyền Luật Phòng cháy chữa cháy và những văn bản của Nhà nước về công tác PCCCR. 8 tổ công tác PCCCR của 8 thôn gồm 80 thành viên cùng với kiểm lâm địa bàn thường xuyên tuần tra rừng, trực 24/24 giờ để kịp thời ứng phó khi cháy rừng xảy ra. Ngoài ra, thông tin dự báo thời tiết được xã phát trên loa phát thanh của các thôn để bà con chủ động kế hoạch làm nương rẫy. 

Thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có 30 xã, thị trấn nằm trong khu vực cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm), 36 xã nguy cơ cháy rừng cấp III (cấp cao). Chủ động các biện pháp PCCCR, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đề nghị các ngành chức năng và địa phương xác định các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để bố trí các nguồn lực, đảm bảo ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống mới phát sinh, không để xảy ra cháy rừng. Chủ động rà soát, điều chỉnh phương án PCCCR phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương; kiểm tra lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”; có phương án và sẵn sàng, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước khi có cháy rừng xảy ra.

Cán bộ Kiểm lâm huyện Sơn Dương phối hợp với chính quyền
địa phương tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng.

Đồng thời duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ; bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm để xảy ra cháy rừng theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Kiểm lâm, các Ban quản lý rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCCR, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là việc đốt nương, xử lý thực bì; nghiêm cấm các hoạt động sử dụng lửa gây nguy cơ cháy rừng.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục