,

Lâm nghiệp

Công ty TNHH Lâm nghiệp Sơn Dương nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Những năm qua, nhờ có cách làm đúng đắn, linh hoạt trong trồng, quản lý và khai thác tối đa các lợi ích từ rừng, Công ty TNHH Lâm nghiệp Sơn Dương không chỉ hoạt động ổn định, nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên, xây dựng vùng nguyên liệu bền vững mà còn góp phần đem lại nhiều đổi thay trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Công ty TNHH Lâm nghiệp Sơn Dương góp phần không nhỏ phủ xanh đất trống và nâng cao độ che phủ của rừng tại Tuyên Quang.

Ông Nguyễn Tiến Khanh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Lâm nghiệp Sơn Dương cho biết, những năm qua, công ty không ngừng đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, áp dụng cơ chế quản lý chặt chẽ và khoa học trong tổ chức trồng rừng. Việc mạnh dạn áp dụng các hình thức liên doanh, liên kết với các hộ dân trồng rừng đã giúp đơn vị không phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay, huy động hiệu quả lực lượng tham gia làm chủ rừng, cùng doanh nghiệp quản lý, khai thác, chịu trách nhiệm và chia sẻ quyền lợi từ rừng. 

Lãnh đạo công ty kiểm tra chất lượng rừng gỗ lớn.

Đặc biệt với hình thức khoán cả chu kỳ, trong đó rừng được đầu tư chủ yếu bằng vốn của công ty, các hộ nhận khoán bỏ vốn đối ứng bằng một phần công lao động. Khi khai thác, công ty thu sản phẩm tương ứng với vốn và phần tỷ lệ sản phẩm vượt khoán mà hai bên đã thống nhất trong hợp đồng. Với cách làm này, công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu mua nguyên liệu, điều mà không nhiều đơn vị trồng cây nguyên liệu làm được.

Bên cạnh đó, với việc thực hiện kế hoạch quản lý rừng bền vững, công ty đã được cấp chứng chỉ rừng theo bộ tiêu chuẩn quốc tế FSC với diện tích hơn 3.200 ha, nhờ đó các sản phẩm gỗ của công ty được tiêu thụ tương đối ổn định với giá bán cao hơn thông thường khoảng từ 10-15%, đã đem lại lợi nhuận đáng kể cho doanh nghiệp.

Công nhân Công ty TNHH Lâm nghiệp Sơn Dương chăm sóc cây giống lâm nghiệp.

Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng phương án quản lý bảo vệ, tăng cường công tác tuần tra, phát hiện vi phạm về lấn chiếm đất rừng, phá rừng, khai thác lâm sản trái phép. Về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, hàng năm, công ty đều lập phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi được phê duyệt sẽ tiến hành ký hợp đồng với các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện các hạng mục phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định. Công ty đã chỉ đạo, giám sát, kiểm tra thường xuyên các diện tích rừng trồng của đơn vị. Từ đội trưởng đến cán bộ kỹ thuật phải phối hợp với các hộ nhận khoán thực hiện kiểm tra thường xuyên, nghiêm túc.

Về hoạt động sản xuất, kinh doanh, năm 2022, công ty thực hiện trồng 409 ha rừng, đạt 102% kế hoạch; chăm sóc rừng trồng thực hiện là 1.122 ha, đạt 94% kế hoạch năm; khai thác gỗ rừng trồng đạt 20.600 m3; sản lượng gỗ tiêu thụ đạt 20.600 m3. Bên cạnh đó, công tác quản lý bảo vệ tài sản rừng và đất rừng của công ty được thực hiện nghiêm túc, cơ bản quản lý tốt và đảm bảo tài sản rừng và đất rừng của công ty. Tổng doanh thu công ty là trên 35 tỷ đồng, đạt 118,6% kế hoạch năm; thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,8 triệu đồng/người/tháng… 

Cán bộ Công ty TNHH Lâm nghiệp Sơn Dương kiểm tra chu kỳ tăng trưởng và phát triển của cây lâm nghiệp.

Song song với nhiệm vụ phát triển sản xuất, Công ty TNHH Lâm nghiệp Sơn Dương cũng hết sức quan tâm chăm lo đời sống cho 46 cán bộ, công nhân viên, đóng đầy đủ, kịp thời BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo đúng quy định. Ngoài ra, đơn vị cũng làm tốt công tác xã hội từ thiện, xây dựng các quỹ ủng hộ, hỗ trợ các chương trình do các cấp, các ngành phát động như: Thăm hỏi cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng gia đình chính sách, quỹ đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, xây dựng đường giao thông nông thôn với số tiền hàng chục triệu đồng.

Chia sẻ về định hướng trong sự nghiệp phát triển bền vững của công ty, ông Nguyễn Tiến Khanh, Phó Giám đốc Công ty khẳng định, công ty quyết tâm hoàn thành kế hoạch Nhà nước giao, quản lý, bảo vệ, sử dụng đúng mục đích diện tích đất được giao, thuê. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công ty xây dựng phương án đổi mới, tiếp tục nâng cao năng lực quản lý điều hành từ cán bộ công ty cho đến các đơn vị sản xuất; phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo, năng động để hoàn thành nhiệm vụ được giao với năng xuất và chất lượng cao nhất, kinh doanh hiệu quả, bền vững. 

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục