,

Lâm nghiệp

Giao trên 218 nghìn cây giống lâm nghiệp cho các hộ dân xã Tân Mỹ

Ngày 6-4, Hạt Kiểm lâm huyện Chiêm Hoá đã tổ chức giao trên 218.000 cây giống lâm nghiệp hỗ trợ 48 hộ dân trồng rừng tại xã Tân Mỹ với tổng diện tích trên 130 ha theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Hạt Kiểm lâm huyện bàn giao cây giống lâm nghiệp cho nhân dân xã Tân Mỹ.

Trong đó: trên 216.000 cây keo tai tượng, còn lại là các cây dổi ăn hạt, sấu, trám. Ngay sau khi bàn giao, Hạt Kiểm lâm huyện đã phổ biến, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cho các hộ gia đình để đảm bảo cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, giúp người dân nâng cao thu nhập, xoá đói giảm nghèo. Theo kế hoạch, năm 2023 toàn huyện Chiêm Hoá có 178 hộ dân được hỗ trợ cây giống trồng rừng sản xuất theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về hỗ trợ cây giống lâm nghiệp, với tổng diện tích gần 256 ha, với trên 369 nghìn cây giống.    

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục