,

Lâm nghiệp

Hạt Kiểm lâm Sơn Dương triển khai Thông tư 26/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp - PTNT

Ngày 15-2, Hạt Kiểm lâm Sơn Dương tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT, ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. Tham dự hội nghị có trên 30 đại biểu là chủ rừng, các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động, chế biến và Thương mại lâm sản trên địa bàn huyện và Công ty TNHH Lâm nghiệp Yên Sơn.

Đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị được phổ biến các nội dung gồm: Triển khai các quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác được quy định tại Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. Giải thích từ ngữ, xác định số lượng, khối lượng lâm sản; bảng kê lâm sản; trình tự, thủ tục khai thác thực vật rừng thông thường, động vật rừng thông thường; quy định về hồ sơ lâm sản hợp pháp, bao gồm: Hồ sơ nguồn gốc lâm sản; hồ sơ lâm sản khi mua bán, chuyển giao quyền sở hữu, vận chuyển trong nước và xuất khẩu; hồ sơ lâm sản tại nơi chế biến, kinh doanh, cất giữ, nuôi, trồng thực vật rừng, động vật rừng; quy định về đánh dấu mẫu vật; quy định về kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản... Thông qua hội nghị, giúp các đại biểu nắm rõ được các nội dung để áp dụng thực hiện tốt Thông tư này.

Trang thông tin điện tử huyện Sơn Dương

Tin cùng chuyên mục