,

Lâm nghiệp

Sơn Dương trồng trên 43ha rừng

Để đảm bảo kế hoạch trồng rừng năm 2023, huyện Sơn Dương đã chỉ đạo các địa phương tích cực triển khai công tác trồng rừng sau khai thác trên địa bàn, hướng dẫn, đôn đốc người dân phát dọn, xử lý thực bì, chuẩn bị cây giống và các điều kiện cần thiết, tập trung trồng rừng trong khung thời vụ tốt nhất. Cán bộ kiểm lâm địa bàn tuyên truyền, phổ biến kỹ thuật trồng rừng cho người dân, đặc biệt là những lợi ích của trồng rừng gỗ lớn.

Người dân xã Hợp Hòa tập trung trồng rừng.

Đến nay, toàn huyện đã trồng được 43,3/1.800 ha rừng, bằng 2,4% kế hoạch, trong đó trồng rừng sản xuất tập trung được trên 33 ha, bằng 1,9% kế hoạch; trồng cây phân tán đạt 10,23 ha, bằng 12% kế hoạch. Các xã, thị trấn tập trung khai thác rừng được tên 251ha, bằng gần 14% kế hoạch, sản lượng khai thác được trên 26 nghìn 173m3, bằng 12,64% kế hoạch.

Trang thông tin điện tử huyện Sơn Dương

Tin cùng chuyên mục