,

Lâm nghiệp

Tăng cường công tác bảo vệ rừng

Thực hiện Đề án Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2035, tỉnh Tuyên Quang đã đề ra nhiều giải pháp phát triển lâm nghiệp gắn với tăng cường thu hút đầu tư và chế biến gỗ. Đây là điều kiện để phát triển lâm nghiệp bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.
Video không hợp lệ

Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục