,

Lâm nghiệp

Tuyên Quang phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững

Những năm qua tỉnh Tuyên Quang luôn chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp. Là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ che phủ rừng, đời sống người trồng rừng ở Tuyên Quang được nâng lên, kinh tế xã hội phát triển.

Làm giàu từ kinh tế rừng

Hướng tới mục tiêu phát triển ngành lâm nghiệp bền vững, thời gian qua, các địa phương ở huyện Sơn Dương đã chú trọng đến công tác phát triển rừng ...

Mùa Xuân của những người trồng rừng FSC

Bên những ngôi nhà khang trang là những cánh rừng xanh tốt mang nhãn hiệu quốc tế FSC. "Kinh tế rừng đã thực sự thay đổi cuộc sống của nhiều hộ dân, ...

Lâm Bình chuẩn bị trồng rừng năm 2024

Thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2024, cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, huyện Lâm Bình đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn ...