,

Lâm nghiệp

Nâng cao hiệu quả từ kinh tế lâm nghiệp

Lâm nghiệp là hướng đi chủ lực trong phát triển kinh tế của huyện Chiêm Hóa và được nhiều xã lựa chọn. Từ phát triển rừng, thu nhập của người dân được nâng cao, giải quyết tốt bài toán kinh tế cũng như lao động việc làm, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương.

Khuổi Bốc giữ rừng

Khuổi Bốc, xã Trung Minh là thôn duy nhất còn giữ được rừng nghiến hàng trăm năm tuổi của huyện Yên Sơn. Khu rừng này vừa là niềm tự hào, vừa là ...