,

Lâm nghiệp

Nâng cao giá trị kinh tế từ rừng FSC

Tuyên Quang là tỉnh có diện tích rừng lớn. Với việc phát triển lâm nghiệp hiệu quả, đặc biệt là cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế FSC đã giúp nâng cao hiệu quả về môi trường, xã hội và đem lại hiệu quả kinh tế bền vững cho người trồng rừng.

Chuyện những cây nghiến di sản

Tuyên Quang vừa vinh dự có 3 cây nghiến được công nhận Cây Di sản Việt Nam, 2 cây thuộc thôn Bản Bung, xã Thanh Tương (Na Hang) và 1 cây thôn Nà ...

Giữ rừng ở Nậm Trang

Kiểm lâm viên Hoàng Văn Anh vẫn luôn nghĩ: “Việc đi rừng hàng ngày của các anh như việc đến thăm những người bạn, có những người bạn cũ nghìn năm ...