,

Lâm nghiệp

Hiệu quả từ một nghị quyết hợp lòng dân

Hàng nghìn hộ gia đình có thêm nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp. Chất lượng gỗ rừng trồng và thu nhập của người trồng rừng đều ...

Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng năm 2023

Vụ trồng rừng năm 2023, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu trồng trên 10.000 ha. Thời điểm này, các đơn vị, địa phương đã chủ động, nỗ lực triển khai các giải ...

Một ngày ở chốt bảo vệ rừng Mỏ Nước

Không sóng điện thoại, không điện, thiếu nước sinh hoạt, hiểm nguy luôn rình rập... là những vất vả, nhọc nhằn không sao đong đếm được của những cán ...