,

Lâm nghiệp

Du lịch dưới tán rừng

Ai đi du lịch nhiều mới thấy Tuyên Quang đang lưu giữ "kho báu xanh". Những cánh rừng đại ngàn như nàng tiên vẫn ngủ trong rừng, đang chờ ngày thức giấc. Tiềm năng lớn, nếu biết khai thác chắc chắn du lịch dưới tán rừng của tỉnh sẽ lên ngôi.

Làm giàu từ kinh tế rừng

Những năm qua, công tác trồng rừng che phủ, trồng rừng kinh tế luôn được huyện Sơn Dương chú trọng và đẩy mạnh thực hiện. Việc phát triển kinh tế ...