,

Lâm nghiệp

Kiểm lâm viên Vương Tuấn Huy. Gương điển hình trong học tập và làm theo Bác

Với vai trò Trạm trưởng Trạm kiểm lâm địa bàn xã Tân Tiến huyện Yên Sơn, trực tiếp phụ trách xã Tân Tiến, đồng chí Vương Tuấn Huy luôn nêu gương, phát huy tốt trách nhiệm, người đứng đầu, tận tụy với công việc, có ý thức kỷ luật cao, quản lý, động viên cán bộ trong trạm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phẩn bảo vệ và phát triển vốn rừng, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao.

Nâng tầm giá trị gỗ Tuyên Quang

Trồng, chuyển hóa từ rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn đang là chủ trương của tỉnh nhằm gia tăng hiệu quả kinh tế đồng thời xây dựng thương hiệu gỗ rừng trồng ...

Ứng phó bệnh chết héo trên cây keo

Thời gian gần đây, bệnh chết héo trên cây keo đang phát sinh gây hại trên rừng trồng tại các xã Trung Yên, Tân Trào… (Sơn Dương) và có xu hướng lan ...

(TTV) Nâng cao giá trị kinh tế từ rừng FSC

Để nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng, đẩy mạnh kinh tế lâm nghiệp, xã Công Đa, huyện Yên Sơn đã tích cực vận động người người thực hiện trồng ...