Xã Đông Thọ và xã Văn Phú được hỗ trợ 500 cây dổi ghép

Ngày 30-3, Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương giao cây giống lâm nghiệp cho người trồng rừng được hỗ trợ từ chính sách phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh.

Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương giao cây giống cho các hộ gia đình

Đơn vị đã bàn giao 500 cây dổi ghép để trồng trên diện tích 1ha của hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Thanh, thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú và gia đình anh Trần Trung Dũng, thôn Đông Thịnh, xã Đông Thọ. Hạt Kiểm lâm huyện đã phổ biến, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cho 2 hộ gia đình đảm bảo cây sinh trưởng, phát triển tốt; tuyên truyền Nhân dân nâng cao ý thức trong việc trồng cây xanh, trồng rừng nhằm nâng cao tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh phân tán, tạo cảnh quan, bảo vệ đất đai, phòng hộ, sản xuất và bảo vệ môi trường, giúp nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.

Trang thông tin điện tử huyện Sơn Dương

Tin cùng chuyên mục