Gỡ khó cho cấp chứng chỉ rừng bền vững

Sau một thời gian thực hiện, cấp chứng chỉ rừng đã mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân Tuyên Quang. Từ tỉnh đi sau, đến thời điểm này, Tuyên Quang đang là một trong những tỉnh đi đầu về diện tích rừng được cấp chứng chỉ. Tuy nhiên, làm thế nào để duy trì những diện tích đã được cấp, và làm thế nào để mở rộng diện tích cấp mới, lại là bài toán khó với nhiều doanh nghiệp, nhóm hộ hiện nay.

Sơn Dương tích cực trồng rừng

Thời điểm này, huyện Sơn Dương đang tập trung huy động nhân lực, vật lực thực hiện trồng mới, trồng rừng sau khai thác để phủ xanh đất trống đồi ...