Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp tạo ra những sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao được coi là xu hướng tất yếu giúp sản xuất nông nghiệp phát triển. Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp

Ngày 10-6, tại tổ dân phố An Kỳ, thị trấn Sơn Dương (Sơn Dương), Trung tâm Khuyến nông tỉnh tập huấn kỹ thuật chuyên ngành nông nghiệp cho hơn 50 học ...