,

Tin sản xuất

Làm giàu từ kinh tế rừng

Với nhiều chính sách hỗ trợ của tỉnh, sự nhạy bén của người dân, nguồn lợi từ phát triển rừng sản xuất đã giúp nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, có kinh tế khá giả.

Điểm sáng thoát nghèo từ trồng rừng

Đông Thọ hiện đang là xã phát triển nghề rừng mạnh nhất ở huyện Sơn Dương. Nơi đây nhờ trồng rừng đã mang lại cho người dân cuộc sống ấm no, từng ...