,

Trồng trọt

Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương ban hành nhiều chính sách mới có lợi cho người trồng mía

Để phấn đấu tăng vùng mía nguyên liệu lên hơn 4.000 ha, sản lượng mía hàng năm 320.000 tấn, Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương vừa ban hành chính sách đầu tư, thu mua và phát triển vùng mía nguyên liệu từ vụ ép 2022- 2025.

Người dân xã Tú Thịnh (Sơn Dương) chăm sóc mía nguyên liệu niên vụ 2022-2023.

Theo đó, vụ thu hoạch mía năm 2022-2023 giá thu mua mía nguyên liệu là 1.030.000 đồng/tấn; giá mía giống dao động từ 1.160.000- 1.350.000 đồng/tấn. Từ niên vụ 2023-2025 giá mía nguyên liệu sẽ tăng lên 1.150.000 đồng/tấn; giá mía giống dao động từ 1.280.000- 1.350.000 đồng/tấn. Chính sách đầu tư của công ty đối với diện tích mía trồng mới, trồng lại tối đa 53 triệu đồng/ha; đối với mía lưu gốc tối đa 20 triệu đồng. Công ty cam kết hỗ trợ 3 triệu đồng/ha cho các hộ chuyển đổi từ trồng cây hàng năm sang trồng mía; hỗ trợ 5 triệu đồng/ha cho các hộ chuyển đổi từ trồng cây lâu năm sang trồng mía và hỗ trợ 3 triệu đồng/ha cho các hộ trồng lại mía. Ngoài ra, công ty điều chỉnh các chính sách về hỗ trợ giống, phân bón, làm đất… Công ty cam kết thời gian thanh toán không quá 30 ngày kể từ khi giao hết mía và đủ chứng từ hợp lệ.  

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục