,

Trồng trọt

Hàm Yên nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chè

Cùng với tập trung nâng cao năng xuất chất lượng sản phẩm cam sành, phát triển cây nguyên liệu giấy, thì cây chè cũng được huyện Hàm Yên xác định là cây trồng chủ lực trong sản xuất nông nghiệp. Nhiều năm qua huyện đã tập trung quy hoạch phát triển vùng chè nguyên liệu nhằm tạo việc làm, nâng cao giá trị gia tăng, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương.
Video không hợp lệ

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục