,

Trồng trọt

Sản xuất rau an toàn

Diện tích sản xuất nông sản an toàn ngày càng được nhân rộng. Đó là một trong những kết quả tích cực thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững của Tuyên Quang. Theo đó, các tổ, nhóm, hợp tác xã được thành lập, yếu tố liên kết được chú trọng trong các mô hình sản xuất nông nghiệp Vietgap và hữu cơ. Những người nông dân đã có sự đổi thay rõ nét trong tư duy sản xuất.
Video không hợp lệ

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục