,

Trồng trọt

Sơn Dương phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa Xuân xong trước ngày 25-2

Xác định sản xuất vụ xuân có tính chất quyết định việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu sản xuất trồng trọt năm 2023, huyện Sơn Dương đang tích cực triển khai các phương án sản xuất, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Nông dân tập trung gieo cấy lúa xuân.

 

Vụ Xuân 2023, huyện Sơn Dương có kế hoạch gieo cấy trên 2.321 ha. Những ngày này, nông dân huyện Sơn Dương đã thực hiện gieo cấy đạt trên 95% và phấn đấu hoàn thành việc gieo cấy xong trước ngày 25-2, ước vượt trên 10% so với kế hoạch. Để đảm bảo diện tích, năng suất, sản lượng theo kế hoạch, ngay từ đầu vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, lựa chọn các giống đang được phép lưu hành và có chất lượng tốt của các đơn vị sản xuất, kinh doanh giống có uy tín cung cấp. Đồng thời, áp dụng khoa học - kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất nhằm giảm áp lực về lao động. Các xã, thị trấn thường xuyên cử cán bộ khuyến nông bám sát đồng ruộng, hướng dẫn người dân cách chăm sóc và phòng chống rét cho cây trồng. Các xã, thị trấn kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, nạo vét các tuyến kênh dẫn nước từ đầu mối đến mặt ruộng, hướng dẫn nông dân sử dụng nước tưới tiêu hợp lý, chuyển đổi cây trồng đối với những diện tích gặp khó khăn về nguồn nước tưới. 

 

Cổng thông tin điện tử huyện Sơn Dương

Tin cùng chuyên mục