,

Trồng trọt

Sơn Dương thực hiện 15 ha mô hình trình diễn thâm canh giống chè Trung Du, PH1 tại xã Tân Trào và xã Minh Thanh

Trong 3 năm từ năm 2020 đến nay, Hội Khoa học Công nghệ chè Việt Nam phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sơn Dương triển khai xây dựng mô hình trồng mới, thâm canh tổng hợp trên giống chè Trung Du, PH1 thuộc dự án “Xây dựng mô hình trồng, thâm canh tổng hợp trên giống chè Trung du và PH1 tạo vùng nguyên liệu an toàn phục vụ chế biến và xuất khẩu tại một số tỉnh phía Bắc”.

Mô hình trình diễn thâm canh trên giống chè Trung Du, PH1 tại xã Minh Thanh.

Dự án đã xây dựng 10 ha mô hình trình diễn thâm canh trên giống chè Trung Du, PH1 tại xã Minh Thanh với 13 hộ gia đình tham gia. Thực hiện 5 ha mô hình trồng mới, trong đó 3 ha trồng tại xã Tân Trào 12 hộ tham gia; 2 ha trồng tại xã Minh Thanh 8 hộ tham gia. Các hộ tham gia dự án đã được tập huấn hướng dẫn về kỹ thuật chăm sóc thâm canh tổng hợp, bón phân, kỹ thuật hái, bảo quản nguyên liệu sau thu hoạch.

Qua theo dõi sinh trưởng, phát triển của 5 ha chè trồng mới sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ sống trên 95%, ít sâu bệnh. Đối với mô hình chè thâm canh năng suất tăng 14,2%, giá bán 14.000 đồng/kg chè tươi. Dự án đã nhân rộng mô hình trồng thâm canh 15 ha liên kết tiêu thụ nguyên liệu chè búp tươi, tiếp tục cam kết thực hiện theo đúng hướng dẫn quy trình kỹ thuật thâm canh chè theo tiêu chuẩn VietGAP.

Trang thông tin điện tử huyện Sơn Dương

Tin cùng chuyên mục