Toàn tỉnh đẩy nhanh gieo cấy lúa xuân

Theo kế hoạch vụ xuân năm 2022, toàn tỉnh gieo cấy trên 18.000 ha lúa. Đến thời điểm này các địa phương gieo cấy đạt khoảng 80% diện tích. Số còn lại nông dân đang tiếp tục tập trung nhân lực ra đồng để đẩy nhanh gieo cấy lúa xuân đúng khung thời vụ. Ngay từ những ngày đầu năm mới, khí thế của bà con làm việc trên khắp xứ đồng cho thấy một năm nhiều triển vọng.

Các địa phương đang tập trung nhân lực ra đồng đẩy nhanh tiến độ gieo cấy hết diện tích lúa xuân.

Cơ giới hóa góp phần không nhỏ trong việc gieo cấy lúa xuân đúng khung thời vụ.

Nông dân trộn bèo làm phân hữu cơ cho lúa.

Gieo mạ nhổ cấy vẫn là phương pháp truyền thống được đa phần nông dân sử dụng hơn là gieo sạ.

Ở các xã vùng sâu, vùng cao tâm lý đủng đỉnh sau Tết không còn, họ bắt tay ngay vào công việc cấy lúa xuân.

Ra xuân, trời mưa phùn, nông dân vẫn mặc áo mưa bám đồng.

Cấy thuê và cấy đổi công vẫn được nhiều nơi áp dụng hiệu quả.

Nhiều người gia tuổi cao nhưng vẫn tích cực ra đồng cấy giúp con cháu.

Hình ảnh đàn ông gánh mạ, phụ giúp chị em phụ nữ cấy xuất hiện quen thuộc trên các cánh đồng.

 

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục