,

Thư viện Video

Tin tức

Bộ trưởng BNN&PTNT

Trong ngành

Thời sự

Đảng - Đoàn thể

Chuyển đổi số

Tin Hoạt động

Chất lượng, chế biến và PTTT

Trồng trọt-BVTV

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Thủy lợi

Thủy sản

Dự báo - Cảnh báo

Sâu, bệnh hại

Dịch bệnh

Dự báo thời tiết-PCLB- GNTT

Phát triển nông thôn

Nông thôn mới

Nông nghiệp tốt

Thị trường nông sản

KHUYẾN NÔNG

Tin hoạt động

Tuyên truyền chính sách

Thông tin tuyên truyền

Cải cách hành chính

Hưởng ứng sự kiện

Phổ biến GDPL

PCLB - GNTT

Văn bản mới cập nhật

1. Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp
2. Về việc cảnh báo phát hiện mã độc trojan Redline Stealer gây ảnh hưởng trên các hệ thống thông tin
3. Quyết định bãi bỏ 05 Quyết định về quy hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công bố thông tin

1. Kết luận thanh tra việc quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm công ích thủy lợi và nguồn thu từ dịch vụ thủy lợi khai thác đối với BQL CTTL xã Phúc Sơn, xã Hồng Quang huyện Lâm Bình
2. Thông báo số 176/TB-KN ngày 20/6/2024 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, bán đấu giá tài sản nhà nước thanh lý
3. Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (đợt 1)  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH