,

Trồng trọt

Sản xuất rau an toàn

Diện tích sản xuất nông sản an toàn ngày càng được nhân rộng. Đó là một trong những kết quả tích cực thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững của Tuyên Quang. Theo đó, các tổ, nhóm, hợp tác xã được thành lập, yếu tố liên kết được chú trọng trong các mô hình sản xuất nông nghiệp Vietgap và hữu cơ. Những người nông dân đã có sự đổi thay rõ nét trong tư duy sản xuất.

Hiệu quả từ trồng rau an toàn

Từ khi thành lập Tổ hợp tác rau, củ, quả an toàn Ninh Thái, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên đã tập trung sản xuất rau theo hướng VietGap, mang lại những ...

Làng chè vào vụ Tết

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết nguyên đán Quý Mão, người dân tại các làng nghề chè ở Sơn Dương đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy mạnh sản ...

Triển vọng từ phát triển cam hữu cơ

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ đang là hướng đi mà ngành nông nghiệp huyện Hàm Yên và người trồng cam tập trung hướng tới. Ngoài mục đích gia tăng giá ...