,

Trồng trọt

Nâng cao chất lượng và thương hiệu bưởi Yên Sơn

Những năm gần đây, sản xuất cây ăn quả trên địa bàn huyện Yên Sơn đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ, không chỉ tăng về quy mô mà chất lượng sản phẩm cũng không ngừng được nâng lên, vừa đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng trong tỉnh vừa từng bước chinh phục các thị trường ngoại tỉnh. Trong đó cây bưởi đang trở thành nhóm cây chủ lực của huyện Yên Sơn mang lại thu nhập cao góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Trồng 2.019 ha mía niên vụ 2022-2023

Theo tin từ Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương, niên vụ 2022-2023, tỉnh thực hiện trồng 2.019 ha mía. Trong đó, thực hiện trồng mới 120 ha; trồng ...

Chăm sóc cây màu vụ đông đón Tết

Chăm sóc cây trồng là khâu quan trọng nhất, đảm bảo mỗi vụ thu hoạch được thắng lợi. Ngay từ đầu tháng 9, người dân đã nhanh chóng thu hoạch vụ hè ...

Người tiên phong trồng cam sành hữu cơ

Với suy nghĩ chỉ có sản xuất hữu cơ, tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, phục vụ sức khỏe người tiêu dùng gắn với bảo vệ môi trường mới đem lại sự phát ...

Xây dựng thương hiệu chè Thôm Lòa

Chè Thôm Lòa, xã Tân An là một trong những sản phẩm nông sản có tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Từ sản xuất canh tác manh mún, tự sản, tự tiêu, ...