Phát triển vùng rau nguyên liệu cho nhà máy chế biến

Thời gian qua, việc phát triển vùng nguyên liệu phục vụ các nhà máy, cơ sở chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh được các địa phương quan tâm, chú trọng phát triển. Tại xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương đã hình thành và phát triển vùng nguyên liệu với chuỗi liên kết giữa nông dân với nhà máy chế biến rau củ quả xuất khẩu của Công ty TNHH JM Nông sản Hàn Quốc tại cụm công nghiệp Phúc Ứng, huyện Sơn Dương.

Tập trung chăm sóc lúa xuân

Tính đến cuối tháng 2, toàn tỉnh gieo cấy trên 18.765 ha, đạt gần 100% kế hoạch. Người dân gieo trồng chủ yếu các giống lúa: Tạp giao 1, Nhị ưu 838, ...