Hàm Yên nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chè

Cùng với tập trung nâng cao năng xuất chất lượng sản phẩm cam sành, phát triển cây nguyên liệu giấy, thì cây chè cũng được huyện Hàm Yên xác định là cây trồng chủ lực trong sản xuất nông nghiệp. Nhiều năm qua huyện đã tập trung quy hoạch phát triển vùng chè nguyên liệu nhằm tạo việc làm, nâng cao giá trị gia tăng, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương.

Đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ xuân

Đang là cao điểm sản xuất vụ xuân, tuy nhiên tại một số địa phương tiến độ gieo trồng cây vụ xuân vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra. Sở Nông nghiệp và Phát ...

Nhộn nhịp vụ xuân ở Yên Sơn

Vào thời vụ gieo cấy lúa xuân 2023, về các xã của huyện Yên Sơn, điều dễ nhận là việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất khá rõ nét, từ khâu cày ...

Cho mùa lạc bội thu

Song song với việc chăm sóc diện tích lúa xuân đang bén rễ hồi xanh, thời điểm này người dân tại một số huyện trên địa bàn tỉnh như Sơn Dương, Chiêm ...