,

Trồng trọt

Khẩn trương gieo cấy lúa mùa trong khung thời vụ

Báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tuyên Quang, tiến độ gieo cấy lúa mùa đang rất chậm, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến cơ cấu mùa vụ, công tác dự báo, phòng trừ sâu bệnh hại. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương đôn đốc người dân khẩn trương tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo cấy lúa trong khung thời vụ tốt nhất.

Hàm Yên mùa Thanh Long chín

Sau mùa hoa Thanh Long nở từ 45 đến 60 ngày, giờ đây xã Yên Phú (Hàm Yên) lại bước vào thu hoạch Thanh Long. Xã có 50 ha dự kiến thu hoạch 2.500 tấn. ...

Lấy vụ mùa bù vụ xuân

Sản xuất vụ xuân đã khép lại, theo nhận định của ngành chuyên môn năng suất, sản lượng cây trồng năm nay phần nào bị ảnh hưởng bởi biến động của thời ...

Mùa lạc Chiêm Hóa

Vụ lạc xuân năm 2023, huyện Chiêm Hóa trồng được trên 914 ha, tập trung ở các xã Yên Nguyên, Tân Mỹ, Hùng Mỹ, Trung Hà, Xuân Quang. Mặc dù gặp thời ...