Người tiên phong trồng cam sành hữu cơ

Với suy nghĩ chỉ có sản xuất hữu cơ, tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, phục vụ sức khỏe người tiêu dùng gắn với bảo vệ môi trường mới đem lại sự phát triển bền vững cho nông nghiệp, anh Hoàng Đức Hùng (trong ảnh), thôn 2 Thuốc Thượng, xã Tân Thành (Hàm Yên) đã trở thành người tiên phong truyền cảm hứng cho các hộ dân hướng đến nền sản xuất nông nghiệp sạch.

Xây dựng thương hiệu chè Thôm Lòa

Chè Thôm Lòa, xã Tân An là một trong những sản phẩm nông sản có tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Từ sản xuất canh tác manh mún, tự sản, tự tiêu, ...

Chăm sóc cây màu vụ đông đón Tết

Chăm sóc cây trồng là khâu quan trọng nhất, đảm bảo mỗi vụ thu hoạch được thắng lợi. Ngay từ đầu tháng 9, người dân đã nhanh chóng thu hoạch vụ hè ...

Hiệu quả mô hình sản xuất chè hữu cơ

Để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ, nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản cho nông dân, năm 2020 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp với ...

Hàm Yên chuẩn bị vào mùa thu hoạch cam

Đến Hàm Yên vào thời điểm này, những trái cam Vinh, V2 chín sớm mọng nước. Người dân vùng cam Hàm Yên đang chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch, một mùa ...

Vun giấc mơ Sachi

Đến thăm mô hình trồng cây Sachi (Sacha Inchi) của ông Lê Tuấn Thành, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi được ngắm những vườn Sachi với những hàng ...