,

Trồng trọt

Nông dân Lâm Bình chủ động chăm sóc cây trồng vụ Xuân

Vụ Xuân 2023, huyện Lâm Bình gieo trồng được hơn 1.120 ha lúa, 557 ha ngô, 1.303 ha lạc. Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn huyện đang tập trung nhân lực ra đồng chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ Xuân, tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.

Tập trung chăm sóc lúa xuân

Tính đến cuối tháng 2, toàn tỉnh gieo cấy trên 18.765 ha, đạt gần 100% kế hoạch. Người dân gieo trồng chủ yếu các giống lúa: Tạp giao 1, Nhị ưu 838, ...

Đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ xuân

Đang là cao điểm sản xuất vụ xuân, tuy nhiên tại một số địa phương tiến độ gieo trồng cây vụ xuân vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra. Sở Nông nghiệp và Phát ...