Cam sành Hàm Yên bán giá cao: Thước đo hiệu quả từ nâng cao chất lượng gắn với kế hoạch tiêu thụ bài bản

Chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng cam sành Hàm Yên (Tuyên Quang) có giá bán cao nhất 3 năm qua, doanh thu cũng cao hơn hàng trăm tỷ đồng so với năm 2021. Đây là kết quả từ việc chủ động sản xuất sản phẩm có chất lượng, xây dựng kế hoạch tiêu thụ bài bản của chính quyền địa phương.

Mơn mởn vụ chè Xuân

Cây chè thường thu hoạch 3 vụ trong năm. Sang vụ đông trời rét buốt, cây chè ít ra búp. Đây là thời điểm người ta đốn chè, cho cây “ngủ” tích trữ ...

Toàn tỉnh đẩy nhanh gieo cấy lúa xuân

Theo kế hoạch vụ xuân năm 2022, toàn tỉnh gieo cấy trên 18.000 ha lúa. Đến thời điểm này các địa phương gieo cấy đạt khoảng 80% diện tích. Số còn lại ...

Agribank hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP

Thực hiện Chương trình Mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP), Agribank Tuyên Quang đã chủ động triển khai các gói vay với lãi suất ưu đãi nhằm hỗ trợ các doanh ...