Triển vọng liên kết trồng ngô sinh khối

Liên kết trồng ngô sinh khối đang là hướng đi hiệu quả trong sản xuất vụ đông của tỉnh. Vụ đông năm 2021, toàn tỉnh liên kết, hình thành vùng trồng ngô sinh khối đạt 1.734 ha, cung ứng cho trang trại bò sữa. Vùng trồng ngô sinh khối tại các huyện Chiêm Hóa, Yên Sơn, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang cho giá trị khá cao.

Khi nông dân không lấm bùn

Không còn loay hoay với câu hỏi trồng cây gì, nuôi con gì, sự vào cuộc của ngành Nông nghiệp, sự chủ động của các hợp tác xã trong hình thành những ...

Tăng thu nhập trên đất ruộng kém hiệu quả

Nhiều diện tích đất ruộng kém hiệu quả sau một thời gian bị “bỏ quên”, đã được người nông dân đánh thức bằng các loại cây trồng phù hợp, cho hiệu quả ...

Thu hoạch cây trồng vụ đông

Niềm vui được mùa, được giá đang lan tỏa khắp các cánh đồng rau màu vụ đông trên toàn tỉnh. Để tiếp nối những mùa màng bội thu, thời gian này người ...

Cú huých cho người trồng mía

Hơn 1 năm trở lại đây, Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương liên tục điều chỉnh giá thu mua mía nguyên liệu, mía giống theo hướng tăng dần. Đây được ...

Liên kết trồng ngô sinh khối vụ đông

Ngày 25/11, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai đánh giá kết quả mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngô sinh khối vụ đông năm 2021.

Cây vụ đông xanh mướt ruộng đồng

Với phương châm thu hoạch lúa mùa đến đâu, triển khai làm đất, gieo trồng cây vụ đông đến đó để tranh thủ thời tiết thuận lợi sau nhiều đợt mưa kéo ...