,

Tin tức

Phát triển kinh tế dược liệu ở vùng dân tộc thiểu số

Phát triển dược liệu trong nước được Chính phủ quan tâm đầu tư nhằm phát triển tiềm năng, lợi thế gắn với phát triển kinh tế - xã hội thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia dành riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thời cơ cho nông nghiệp hữu cơ

Ngày 19/9, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam phối hợp với Sở NN-PTNT TP.HCM tổ chức chuỗi sự kiện kết nối nhằm hưởng ứng Ngày Hữu cơ Việt Nam.