,

Thủy sản

Bảo đảm an toàn thủy sản mùa mưa bão

Trong mùa mưa bão, một trong những mối lo của người nuôi thủy sản là nguy cơ thất thoát sản phẩm khi xảy ra tình huống thiên tai. Vì vậy ngành Nông nghiệp, các địa phương và nhất là người dân đang tích cực triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có mưa bão xảy ra, bảo đảm an toàn vùng nuôi thủy sản nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Bình Phú nâng cao thu nhập cho người dân

Bình Phú là xã đặc biệt khó khăn của huyện Chiêm Hóa, những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã và đang được địa phương tích cực triển ...