,

Trồng trọt

Kỳ vọng từ tín chỉ các bon rừng

Là địa phương có độ che phủ rừng nằm trong tốp đầu cả nước, Tuyên Quang có tiềm năng lớn để phát triển dịch vụ tín chỉ các bon rừng. Việc tham gia ...

Đưa sản phẩm chè ra thế giới

Hơn chục năm nay, mô hình liên kết sản xuất giữa Công ty cổ phần Chè Mỹ Lâm và các hộ dân trên địa bàn huyện Yên Sơn đã nâng cao giá trị bền vững của ...

Hy vọng vực lại vùng mía xứ Tuyên

Vụ ép 2023-2024, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương tăng giá thu mua mía nguyên liệu lên 1,3 triệu đồng/tấn, mở ra hy vọng khôi phục diện tích mía ở ...