,

Chuyển đổi số

Chuyển đổi số sẽ tạo ra 'nông dân số'

Chuyển đổi số đối với nông dân là sự thay đổi của người nông dân trong các quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm dựa trên các phần mềm ứng dụng công ...

Kinh tế số và những thách thức

Chuyến du thuyền trên hồ thủy điện Tuyên Quang hôm đó có ba chục người của lớp tập huấn ngành điện. Lớp chọn Tuyên Quang vì muốn giới thiệu với cán ...