,

Chuyển đổi số

Một số nội dung người dân cần biết khi Luật Căn cước chính thức có hiệu lực

Bộ Công an đã chuẩn bị đầy đủ những điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Luật Căn cước như: Thu thập mống mắt và ADN; Bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước; Cấp thẻ Căn cước cho người dưới 06 tuổi; Bổ sung quy định cấp Giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch; Chứng minh nhân dân 9 số hết hiệu lực từ 01/01/2025… Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an thông tin một số nội dung người dân cần biết khi Luật Căn cước chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Kết nối nông nghiệp thông minh

Nông nghiệp, nông thôn vốn vẫn được coi là khu vực phát triển thấp, với việc cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật còn hạn chế. Quyết định ...