,

Đảng - Đoàn thể

Thành công tại Giải thể thao các Đoàn thể khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh năm 2024

Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tháng Công nhân năm 2024. Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT đã tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động do các Đoàn thể khối tổ chức. Tham gia giải năm 2024, CĐCS Sở Nông nghiệp và PTNT có 27 vận động viên tham gia 09 nội dung thi đấu.

Chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT sôi nổi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2024; ...