,

Đảng - Đoàn thể

Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7

Hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với chính quyền cơ quan tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 33 gia đình cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức là thương binh, con liệt sỹ, gia đình con thương binh, bệnh binh, các gia đình nhiễm chất độc hóa học và 06 gia đình chính sách trên địa bàn xã Đức Ninh, Minh Hương huyện Hàm Yên.

Nhiều hoạt động thiết thực

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 13 công đoàn trực thuộc với 370 đoàn viên, người lao động. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành đã có ...