,

Đảng - Đoàn thể

Hội thao ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Từ ngày 5 đến ngày 6-11, tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hoá thể thao thanh thiếu nhi tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội thi thể thao cán bộ viên chức lao động ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022.