,

Lâm nghiệp

Khuổi Bốc giữ rừng

Khuổi Bốc, xã Trung Minh là thôn duy nhất còn giữ được rừng nghiến hàng trăm năm tuổi của huyện Yên Sơn. Khu rừng này vừa là niềm tự hào, vừa là ...

23 xã có nguy cơ cháy rừng cao

Qua rà soát của Chi cục Kiểm lâm, trên địa bàn tỉnh hiện có 23 xã có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn (cấp độ IV), tốc độ lan tràn lửa nhanh, gồm: Hồng ...