,

Tin tức

Nhiều hoạt động thiết thực

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 13 công đoàn trực thuộc với 370 đoàn viên, người lao động. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành đã có ...

73 năm ngày truyền thống ngành Thú y Việt Nam

Ngày 11/7/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 125 SL ấn định luật lệ bài trừ bệnh truyền nhiễm gia súc. Đây là văn bản Pháp luật đầu tiên của ...

Tuyên Quang có 2 nông dân xuất sắc

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa công bố danh sách 100 “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2023. Tuyên Quang vinh dự có 2 nông dân nằm trong danh ...