,

Tin tức

73 năm ngày truyền thống ngành Thú y Việt Nam

Ngày 11/7/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 125 SL ấn định luật lệ bài trừ bệnh truyền nhiễm gia súc. Đây là văn bản Pháp luật đầu tiên của ...

Tuyên Quang có 2 nông dân xuất sắc

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa công bố danh sách 100 “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2023. Tuyên Quang vinh dự có 2 nông dân nằm trong danh ...

Chuẩn hóa nông sản xứ Tuyên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, những năm qua, tỉnh đã chú trọng chuẩn hóa ...