,

Tin tức

Định hướng đúng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng

TQĐT - Chuyển đổi cơ cấu cây trồng được đưa vào nhiệm vụ của các địa phương mỗi năm, nhằm không ngừng nâng cao thu nhập cho người nông dân. Tuy nhiên, câu chuyện lựa chọn giống cây trồng nào lại đang cần ngành chức năng và các địa phương định hướng để bà con nông dân không chịu thiệt thòi.

Sầm Dương liên kết trồng cây cà gai leo

TQĐT - Với mục đích chuyển đổi các vùng đất canh tác kém hiệu quả sang trồng các loại cây mới có giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân, ...