,

Tin tức

Dấu ấn Kinh tế quý I - Bài 2: Quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách

Hết quý I năm 2024, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 700 tỷ đồng. Trong đó số thu nội địa đạt 655 tỷ đồng, bằng 19% dự toán của Chính phủ giao. Tuy số thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch được giao, nhưng so với cùng kỳ năm trước tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tăng 31%. So sánh chỉ tiêu thu nội địa tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2023. Hiện, tỉnh tích cực chỉ đạo ngành Thuế và các sở, ngành phối hợp triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thành tiến độ thu ngân sách theo từng tháng, quý đã đề ra trong năm 2024.