,

Trong ngành

Phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với bảo vệ Tổ quốc

Chiều 18/4, Ban cán sự Đảng Bộ NN-PTNT tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ NN-PTNT có nhiều hoạt động, chương trình phát triển nông nghiệp,
nông thôn gắn với bảo vệ Tổ quốc thời gian qua. Ảnh: Tùng Đinh.

Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT và Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng đồng chủ trì hội nghị với sự tham gia của lãnh đạo, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ NN-PTNT và Bộ Quốc phòng.

Thời gian qua, Ban cán sự Đảng Bộ NN-PTNT đã phối hợp với Đảng ủy Bộ, tổ chức 4 hội nghị tập trung tại Bộ và 27 hội nghị tại cơ sở để phổ biến, quán triệt Nghị quyết. Qua đó, đáp ứng được yêu cầu trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh - chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, thực hiện phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh, giải quyết các vấn đề xã hội.

Ngoài ra, các công tác của Ban cán sự Đảng Bộ NN-PTNT cũng góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao. Bộ NN-PTNT cũng đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Kết quả chung, Ban cán sự Đảng Bộ NN-PTNT đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh trên tất cả các lĩnh vực của ngành. Ngành nông nghiệp duy trì được tăng trưởng, phát triển toàn diện, chất lượng được cải thiện, khẳng định được vị thế quan trọng trong nền kinh tế, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực.

Một số nhiệm vụ, hoạt động mà các đơn vị thuộc Bộ NN-PTNT đã phối hợp thực hiện, góp phần bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an ninh, an toàn thời gian qua như phối hợp với Bộ Quốc phòng trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

Cục Kiểm ngư cũng có các hoạt động phối hợp với Bộ Quốc phòng để thực thi công tác trên biển nhằm bảo vệ ngư dân, ngư trường, chống khai thác IUU. Hay Cục Kiểm lâm phối hợp với Bộ Quốc phòng trong công tác quản lý bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Một trong những hoạt động thiết thực khác có thể kể đến các mô hình khuyến nông tại các đơn vị quân đội, khu kinh tế quốc phòng của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

Ví dụ như sản xuất rau mầm ở hải đảo, phát triển cây trồng vật nuôi và cây phủ xanh tại quần đảo Trường Sa và một số dự án phát triển chăn nuôi khác.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, quan điểm chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ NN-PTNT trong giai đoạn sắp tới là giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ hai, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Thứ ba, thường xuyên bám sát, nắm chắc tình hình, chủ động xử lý đúng đắn, kịp thời mọi tình huống gây mất ổn định; giữ kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiệm các hành vi vi phạm pháp luật; ngăn chặn, xử lý, chủ động đấu tranh với các âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch.

Để đáp ứng được các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo nói trên, Bộ NN-PTNT sẽ cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới; hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ và các địa phương, khu vực biên giới, biển, đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam

Tin cùng chuyên mục