,

Trong ngành

Tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn

Bộ NN&PTNT cho biết, trong thời gian tới, sẽ rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tạo môi trường thuận lợi và động lực cho người dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn, bền vững.

Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn (Ảnh: B.T)

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), trong tháng 2, Bộ tiếp tục chỉ đạo các địa phương xây dựng và phát triển chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, đảm bảo nguồn cung và chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản đến tay người tiêu dùng. Toàn quốc có 1.702 chuỗi được kiểm soát.

Trong tháng 2, tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát đạt yêu cầu an toàn thực phẩm đạt 97,5%, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đạt 99,5%, tăng 0,5%. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản ký cam kết tuân thủ quy định an toàn thực phẩm đạt 89%, tăng 1,4%.

Cũng trong hai tháng đầu năm, có 30.336 lô hàng hóa nguồn gốc thực vật được kiểm tra an toàn thực phẩm, tổng trọng lượng trên 3 triệu tấn với hơn 120 loại mặt hàng nhập khẩu từ hơn 65 quốc gia, tăng 26,74% số lô; giảm 1,33% trọng lượng.

Bộ NN&PTNT cho biết, trong thời gian tới, sẽ rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tạo môi trường thuận lợi và động lực cho người dân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn, bền vững.

Cùng với đó, đổi mới công tác phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức và hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và truyền thông quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ.

Đảm bảo thẩm định chứng nhận đầy đủ cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; tăng cường vận động cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ ký cam kết và kiểm tra ký cam kết theo quy định. Chủ động giám sát, cảnh báo, thanh kiểm tra đột xuất phát hiện kịp thời, xử lý nghiệm cơ sở vi phạm, sản phẩm vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, chủ động kịp thời xử lý các sự cố về an toàn thực phẩm, đàm phán giải quyết các rào cản kỹ thuật nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản tại thị trường trong nước và quốc tế./.

Nguồn: dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục