Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

Vài năm trở lại đây, ngành Nông nghiệp Tuyên Quang đang có sự chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và mức sống của người nông dân vì thế cũng ngày càng được nâng cao.
Video không hợp lệ

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục