Phát triển rừng gỗ lớn nâng cao giá trị kinh tế rừng trồng

Xã Thái Bình là một trong những xã có diện tích rừng trồng sản xuất lớn của huyện Yên Sơn, đến hết năm 2021 toàn xã có 1.649,26 ha rừng trồng sản xuất. Thực hiện chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018 - 2021 theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Rừng thiêng Xít Xa

Đã bao đời nay, người Dao Đỏ ở Xít Xa, xã Minh Khương (Hàm Yên) coi rừng là nơi linh thiêng, là nguồn sống của thôn làng. Rừng có xanh thì nguồn mạch ...

Gỡ khó cho cấp chứng chỉ rừng bền vững

Sau một thời gian thực hiện, cấp chứng chỉ rừng đã mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân Tuyên Quang. Từ tỉnh đi sau, đến thời điểm này, ...