,

Tin tức

Chi cục Thủy lợi tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính” tại đơn vị

Thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT về lựa chọn và tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2024. Chi bộ Chi cục Thủy lợi đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính” nhằm đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị.

Tập trung thu hoạch lúa xuân

Lúa xuân đang bước vào giai đoạn chín rộ, bà con nông dân ở khắp các địa phương trong tỉnh tập trung nhân lực, huy động máy móc tiến hành thu hoạch. ...

Tuyên Quang phát triển bền vững cây chè

Chè là cây trồng chủ lực được phát triển từ nhiều năm qua. Tỉnh Tuyên Quang thực hiện nhiều chính sách, giải pháp để phát triển cây trồng này theo ...