1Văn bản số1148/STTTT-CNTT&BCVT ngày 06/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật zero-day ảnh hưởng nghiêm trọng đến Microsoft Exchange
2Văn bản số 1121/STTTT-CNTT&BCVT của Sở Thông tin và truyền thông V/v lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng mức Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 9/2022
3Văn bản số 1903/SNN-KH ngày 29/9/2022 V/v triển khai Kế hoạch truyền thông ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
4Văn bản số 3916/UBND-NC ngày 26/9/2022 V/v tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh trái phép
5Văn bản số 1643/SNN-KH ngày 25/8/2022 v/v Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”  
6Thông báo về việc phân công nhiệm vụ nhân sự được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang
7Kế hoạch số 69/KH-SNN ngày 25/8/2022 về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2022 và các năm tiếp theo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8Kế hoạch số 63/KH-SNN ngày 24/7/2022 về việc Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022
9Kế hoạch số 01/KH-HD ngày 22/8/2022 của Hội đồng giải thưởng báo chí lần thứ IV năm 2022 về việc tổ chức Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV năm 2022  
10Văn bản số 931/STTTT-TTBCXB ngày 16/8/2022 ngày tăng cường tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia-Viet Solutions” năm 2022
11Công văn số 929/STTTT-CNTT&BCVT ngày 15/8/2022 về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoftcông bố tháng 8/2022
12Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Kế hoạch Truyền thông thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
13Quyết định số 515/QĐ-SNN ngày 01/8/2022 ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT
14Quyết định số 516/QĐ-SNN ngày 01/8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
15Văn bản số 1405/SNN-KH ngày 27/7/2022 về việc xây dựng kế hoạch ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2023