,

Thông báo nội bộ

1Thông báo số 27/TB -SNN ngày 02/9/2023 kết quả xét tuyển viên chức năm 2023  
2Giới thiệu chữ ký của ông Đặng Duy Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp
3Thông báo Về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản theo chuỗi giá trị (quy mô liên huyện) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4Thông báo niêm yết giá dịch vụ công Khồng sử dụng NSNN về du lịch tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào
5Thông báo số 94/TB-TTBVTV ngày 26/7/2023 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bán đấu giá tài sản nhà nước thanh lý
6Thông báo số 50/TB-SNN ngày 06/7/2023 về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính
7Tài liệu tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân bảo vệ trong thiết bị công trình điện lực và bảo vệ hành lang lưới điện cao áp
8Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023
9Thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2023  
10Kế hoạch số 330-KH/TU về triển khai hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023
11Kế hoạch 106-KH/BTCTW tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023 do Ban Tổ chức Trung ương ban hành  
12Thông báo cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
13Thông báo giá các mặt hàng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh T4/2023
14Thông báo kế hoạch ngườn cấp điện (Ngày 22 đến 24/4/2023)
15Tổ chức giải thể thao chào mừng Đại hội công đoàn các cấp
16Chuyên đề năm 2023 “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương”   
17Các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ căn cước công dân gắn chíp hoặc trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
18Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, buôn bán, sử dụng phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cơ sở buôn bán năm 2023
19Hướng dẫn ứng dụng, khai thác công nghệ số phục vụ chuyển đổi số báo chí
20Thông báo Kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2022