,

Thông báo nội bộ

81Văn bản số 2295/SNN-KH ngày 15/11/2021 về việc Phản hồi thông tin phản ánh của Báo Lao động ngày 07/10/2021 và ngày 12/10/2021 Số ký hiệu: 2295/SNN-KH
82Văn bản số 2037/BĐTQ-KTNV ngày 10/11/2021 của Bưu điện tỉnh Tuyên Quang về việc mời hỗ trợ tiêu thụ quả Cam Hàm Yên
83Quyết định số 633/QĐ-SNN ngày 29/10/2021 Về việc giải thể Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
84Thông báo Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
85 Kế hoạch số 62/KH-SNN ngày 21/10/2021 về việc tổ chức tọa đàm tuyên truyền về cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2021 và các năm tiếp theo
86Văn bản số 700 /CDNKTCN -TS ngày 19/10/2021 về việc Tuyển sinh liên kết đào tạo liên thông từ cao đẳng, trung cấp lênđại học ngành thú y
87Thông báo về tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Chi tiết liên hệ Bộ phận 1 cửa Sở NN&PTNT.
88Văn bản số 211/VMNPB ngày 28/7/2021 của Viện khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía bắc về việc quản lý, sản xuất và buôn bán giống cây trồng
89Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương
90Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021
91Quyết định số 1985/QĐ-BNN-TCCB ngày 07/05/2021 Về việc phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT
92Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 15/04/2021 về việc Tổ chức Chương trình kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ”
93Thông báo Kết quả quan trắc môi trường tại một số vùng nuôi trồng thủy sản lồng bè tập trung trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
94Thông báo Về việc mở lớp “Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật” và “Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón” năm 2021
95Thông báo về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh Tuyên Quang khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026
96Thông báo kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020  
97Thông báo tiếp công dân và Nội quy tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT
98LỊCH PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO SỞ TRỰC TẾT TÂN SỬU NĂM 2021
99Lịch phân công trực tết Tân Sửu năm 2021
100Thông báo Kết luận Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn