,

Thông báo nội bộ

101Văn bản số 1908/SNN-TL ngày 10/12/2020 về việc tham gia cuộc thi “Sáng tác lời mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng chống thiên tai”
102Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
103Thông báo về việc tổ chức thi xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm năm 2020
104Danh sách các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ đồng bào miền trung bị thiệt hại do bão lũ.
105Tổng đài Khuyến nông hỗ trợ miễn phí cho bà con nông dân
106Thông báo về việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc rà soát, cập nhật dữ liệu địa chỉ
107Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
108Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhTuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Nguyễn Văn Sơn)
109Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
110Thông báo Về việc tạm dừng tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng
111 Quy định giao việc đột phá, đổi mới đối với một số chức sanh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV quản lý
112Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
113 Thể lệ Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020
114Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020  
115Văn bản số 105/TTN-BQL ngày 28/4/2020 Về việc miễn, giảm giá nước sinh hoạt do ảnh hưởng của Covid-19
116Thông báo 12 dịch vụ công mức độ 4 trên cổng Dịch vụ công quốc gia của Công ty điện lực Việt Nam (EVN)
117Thông báo chức danh và chữ ký đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận
118Thông báo giới thiệu chức danh Lãnh đạo và Trụ sở làm việc của BQL các khu Du lịch tỉnh Tuyên Quang
119Thông báo kết quả xét nâng lương trước thời hạn năm 2019  
120Kế hoạch phát động đoàn dân tham gia phòng, chống dịch