,

Thông báo nội bộ

121Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020  
122Văn bản số 105/TTN-BQL ngày 28/4/2020 Về việc miễn, giảm giá nước sinh hoạt do ảnh hưởng của Covid-19
123Thông báo 12 dịch vụ công mức độ 4 trên cổng Dịch vụ công quốc gia của Công ty điện lực Việt Nam (EVN)
124Thông báo chức danh và chữ ký đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận
125Thông báo giới thiệu chức danh Lãnh đạo và Trụ sở làm việc của BQL các khu Du lịch tỉnh Tuyên Quang
126Thông báo kết quả xét nâng lương trước thời hạn năm 2019  
127Kế hoạch phát động đoàn dân tham gia phòng, chống dịch
128Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020
129Thông báo về việc phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
130Quyết định phê duyệt danh sách phụ tải ưu tiên cấp điện, phương án tiết giảm công suất và sản lượng điện khi xây ra thiếu nguồn điện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 2020
131Thông báo Địa điểm làm việc, mẫu dấu, chức danh và chữ ký của lãnh đạo, quản lý Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
132 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký PGĐ Trung tâm điều tra, quy hoạch thiết kế NLN
133Quyết định Phê duyệt danh sách phụ tải ưu tiên cấp điện  
134Thông báo vv giới thiệu chức danh, chữ ký của Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Chiêm Hóa
135Thông báo chức danh chữ ký Trưởng Ban dân vận Tỉnh Uỷ
136Thông báo Giới thiệu chức danh và mẫu chữ kí ông Nguyễn Thành Hưng Quyền GĐ Sở y tế
137V/v triển khai sản phẩm Bảo hiểm Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
138Thông báo chức danh, chữ ký của Vụ trưởng vụ Quản lý thiên tai cộng đồng
139Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Ông Đặng Văn Sình, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021
140Thông báo chức danh và chữ ký đồng chí Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang