,

Thông báo nội bộ

121Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020
122Thông báo về việc phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
123Quyết định phê duyệt danh sách phụ tải ưu tiên cấp điện, phương án tiết giảm công suất và sản lượng điện khi xây ra thiếu nguồn điện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 2020
124Thông báo Địa điểm làm việc, mẫu dấu, chức danh và chữ ký của lãnh đạo, quản lý Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
125 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký PGĐ Trung tâm điều tra, quy hoạch thiết kế NLN
126Quyết định Phê duyệt danh sách phụ tải ưu tiên cấp điện  
127Thông báo vv giới thiệu chức danh, chữ ký của Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Chiêm Hóa
128Thông báo chức danh chữ ký Trưởng Ban dân vận Tỉnh Uỷ
129Thông báo Giới thiệu chức danh và mẫu chữ kí ông Nguyễn Thành Hưng Quyền GĐ Sở y tế
130V/v triển khai sản phẩm Bảo hiểm Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
131Thông báo chức danh, chữ ký của Vụ trưởng vụ Quản lý thiên tai cộng đồng
132Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Ông Đặng Văn Sình, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021
133Thông báo chức danh và chữ ký đồng chí Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang
134Về việc tuyên truyền phòng chống dịch, bệnh viên đường hô hấp cấp do vi rút corona gây ra
135Công điện khẩn về việc tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
136Nghị quyết Về việc phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
137Thông báo Kết luận Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
138Thông báo chữ ký ông Đặng Văn Long, Chỉ Huy trưởng BCHQS tỉnh Tuyên Quang, Quân khu 2
139Nghị quyết bãi bỏ một phần Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
140Thông báo chức danh và chữ ký ông Đỗ Văn Hoà PCT UBND huyện Hàm Yên